Skoči na vsebino

IPB
Tema pomoči: Prijava in Odjava


Če ste izbrali, da ne spomnite svojega prijavite podrobnosti v piškotke, ali imate dostop do upravnega odbora v drugem računalniku, boste morali prijaviti v vozilu za dostop do vašega profila člana in z mesta svojega registriranega imena.

When you log in, you have the choice to save cookies that will log you in automatically when you return. Ko se prijavite, boste imeli možnost izbire, da se shrani piškotke, da bodo prijaviti samodejno, ko se vrnete. Do not use this option on a shared computer for security. Ne uporabite te možnosti na skupnem računalniku za varnost.

You can also choose to hide - this will keep your name from appearing in the active users list - if the board administrator allows anonymous logins. Izberete lahko tudi skrijete - to bo tvoje ime ne prikaže v seznamu aktivnih uporabnikov - če je ladji administrator dopušča anonimne prijave.

Logging out is simply a matter of clicking on the 'Log Out' link that is displayed when you are logged in. If you find that you are not logged out, you may need to manually remove your cookies. Odjavljati preprosto stvar klikom na "Log Out" link, ki se prikaže, ko ste prijavljeni palca Če ugotovite, da niste odjavili, boste morda morali ročno odstranite piškotke. See the 'Cookies' help file for more information. Glejte 'Piškotki' help file za več informacij.