Mobilno RSS Facebook Twitter E-novice Nastavi za domačo stran Dodaj med priljubljene Podcast Rock Radio Pozabljeno geslo Registriraj se Prijava facebook_connect.gifSplošni pogoji spletnega portala Racunalniske-novice.com

1. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletni portal racunalniske-novice.com, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopen na spletnem naslovu https://www.racunalniske-novice.com/ (v nadaljevanju spletni portal) in s katerim upravlja družba Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode, Slovenija (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji veljajo za celoten spletni portal, za vse njegove sestavne dele in podstrani. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila.

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletni portal in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega portala uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev, in da je seznanjen s Politiko zasebnosti.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega portala pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.


2. Uporaba spletnega portala

Uporabnik se zavezuje, da bo spletni portal uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom in splošnimi pogoji spletnega portala. Pri tem se bo vzdržal vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo.

Če uporabnik spletni portal uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno onemogoči dostop do portala, ob ponavljanju kršitev pa lahko ponudnik po lastni presoji trajno onemogoči dostop do portala.


3. Registrirani uporabniki

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da so nekateri deli spletnega portala oziroma določene funkcionalnosti dostopni samo tistim uporabnikom, ki so na spletnem portalu opravili registracijo (v nadaljevanju: registrirani uporabnik).

Registriranemu uporabniku se na spletnem portalu racunalniske-novice.com dodeli uporabniški račun.

Registracija je prostovoljna, odločitev zanjo pa v celoti prepuščena uporabniku. Registracija se lahko izvede tudi s pomočjo zunanjih sistemov identifikacije (npr. Facebook Connect ipd.). Registrirani uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik njegove podatke, ki jih je posredoval ob registraciji, trajno in učinkovito izbriše. Z izbrisom uporabniku preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim. Uporabnik se lahko kadarkoli ponovno registrira.

Ponudnik lahko spremeni pogoje za dostop do spletnega portala ali za uporabo spletnega portala ali njegovega dela ali določene funkcionalnosti, o čemer bo opozoril oz. obvestil vnaprej.

Ponudnik lahko registriranemu uporabniku po e-pošti pošilja:

- splošna obvestila, ki so vezana na uporabnikovo aktivnost na spletnem portalu ter na dodeljevanje, spreminjanje ali urejanje uporabniškega računa,

- splošne ali posebne tedenske e-novice, od katerih se lahko uporabnik odjavi v svojem uporabniškem profilu ali preko odjavne povezave znotraj e-novic,

- reklamna obvestila, katerih namen je oglaševnje izdelkov in storitev ponudnika in njegovih partnerjev.


4. Nagradne igre

Ponudnik občasno organizira oz. sodeluje pri organizaciji nagradnih iger. Ponudnik bo ob vsaki posamezni nagradni igri navedel, v kakšni vlogi nastopa, kakšne so nagrade, in objavil pravila nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša in dovoljuje, da se mu po e-pošti pošilja obvestila, vezana na nagradno igro, splošna obvestila ponudnika ter 1x tedensko e-novice ponudnika, in sicer do preklica tega soglasja.

Z udeležbo v nagradni igri udeleženec soglaša in dovoljuje, da se javno objavi njegovo ime, priimek, kraj bivanja ter prikazno sliko s Facebook profila, če se registrira na spletni portal preko Facebook Connect, v medijih in na spletnih straneh podjetja Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode. Drugi podatki ne bodo objavljeni v javnosti.


5. Webinar

Ponudnik občasno organizira oz. sodeluje pri organizaciji webinarjev (spletni seminar). S sodelovanjem pri webinarju (prijava/ogled) udeleženec soglaša in dovoljuje, da se mu po e-pošti pošilja obvestila, vezana na webinar, splošna obvestila ter e-novice ponudnika in morebitnega partnerja (podjetje, organizacija, itd.), in sicer do preklica tega soglasja.


6. Uporabniško ustvarjene vsebine

Objava vsebin na spletnem portalu (galerija, forum, komentarji) je omogočena samo registriranim uporabnikom.

Prispevki se lahko pošiljajo le preko spletnega portala. Prispevki, ki jih uporabnik pošlje na drugačen način (npr. po e-pošti), ne bodo upoštevani in objavljeni.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za objavo uporabnikovih prispevkov. Odločitev, ali bo objavil prispevke, kdaj in na kakšen način jih bo objavil, je v izključni pristojnosti ponudnika.

Če prispevek uporabnika izpolnjuje pogoje za avtorsko delo, uporabnik s pošiljanjem prispevka na spletni portal na ponudnika izključno ter časovno in teritorialno neomejeno, vključno z neomejeno naklado, prenaša vse materialne avtorske pravice na poslanem prispevku, vključno s shranitvijo in distribucijo v elektronski obliki, s tonskim in vizualnim snemanjem, z uporabo na trgovskem blagu in s pravico uvoza. Uporabnik dovoljuje ponudniku, da prispevek ali njegov sestavni del zavaruje in uporablja kot znak razlikovanja. Ponudnik lahko pravice iz tega odstavka prenaša naprej na tretje osebe brez omejitev. Uporabnik se v svojem imenu in v imenu svojih pravnih naslednikov nepreklicno odpoveduje vsem sedanjim in bodočim zahtevkom materialne ali nematerialne narave do ponudnika, ki bi izvirali iz dejstva, da ponudnik prispevek, ki ga je objavil uporabnik, kakor koli izkorišča.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede trajanja objave prispevkov in glede njihovega shranjevanja ali varnostnega kopiranja. Ponudnik uporabniku ni dolžan vrniti njegovih prispevkov. Ponudnik bo odstranil sporne prispevke ali onemogočil dostop do njih brez obrazložitve ali predhodnega obvestila, in sicer nemudoma, ko mu bo protipravnost znana.

Uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da so z objavo prispevka na spletnem portalu kršene njegove pravice ali pravno varovani interesi, lahko z obrazloženo prijavo, v kateri natančno in utemeljeno pojasni obstoj, naravo in obseg kršitev, od ponudnika zahteva, da tako vsebino odstrani s spletnega portala. Prijava se pošlje na e-naslov bostjan.strukelj@stromboli.si.


a) Forum, komentiranje

Uporabniki z objavo svojih prispevkov na forumu oz. komentiranjem soglašajo s sledečim:

Prepovedan je sovražni govor (npr. nadlegovanje, kršitev dostojanstva, spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti, spodbujanje k nasilju, sovraštvu in vojni ipd.).

Ni dovoljeno žaljenje, sporočanje neresničnih trditev o preteklosti, znanju ali sposobnostih drugega ali o čem drugem ter družbeno nesprejemljivo oz. neprimerno komuniciranje. Priporočila glede vedenja na spletnem portalu si lahko preberite tukaj.

Ponudnik bo aktivno sodeloval z državnimi organi in ponudniki internetnih storitev pri ugotavljanju in razkrivanju protipravnih ravnanj.


b) Galerija

Uporabnik na spletnem portalu ne sme objavljati del, za katera nima ustreznih avtorskih pravic ali niso v prosti uporabi, kakor določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).


7. Varstvo osebnih podatkov in politika zasebnosti

Uporabnik se strinja, da družba Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode, zbira in obdeluje podatke na njegovem uporabniškem računu. Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov uporabljal in obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Politiko zasebnosti. Varstvo osebnih podatkov je podrobno opredeljeno v Izjavi o varstvu osebnih podatkov in Politiki zasebnosti.

Vsi uporabniki, ki sodelujejo v promociji PIANO in v aplikacijo PIANO vnesejo svoj e-mail se strinjajo, a bo njihove podatke hranil in obdeloval tudi Piano, d.o.o., kar pomeni, da bo uporabnik občasno prejemal promocijska in oglasna sporočila tudi od ponudnika plačljivih vsebin PIANO.


8. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletnem portalu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega portala in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletni portal ni bilo dostopen ali ni deloval ali ni deloval pravilno.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega portala utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega portala.

Vsebina, ki jo na spletnem portalu objavijo uporabniki, ne odraža stališč ponudnika in ponudnik zanjo ne odgovarja. Uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da so z objavo vsebine na spletnem portalu kršene njegove pravice ali pravni interesi, lahko z obrazloženo zahtevo, ki jo pošlje na e-naslov bostjan.strukelj@stromboli.si in v kateri natančno in utemeljeno pojasni obstoj, naravo in obseg kršitev, od ponudnika zahteva, da tako vsebino umakne s spletnega portala. Ponudnik se zavezuje, da bo zahtevo, ki izpolnjuje pogoje po tem odstavku, obravnaval v razumnem roku glede na naravo zatrjevane kršitve. Ponudnik na uporabnikovo zahtevo ni dolžan odgovoriti.

Registrirani uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na spletnem portalu (e-naslov, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

Vsebino objavljeno pod naslovi „IT podjetja“, „Zaposlitveni oglasi“, „Dogodki“ in „Izobraževanja“, "Sporočila za javnost" in „Posebna ponudba“ prispevajo tudi partnerji ponudnika, zato ponudnik zanjo ne prevzema nikakršnega jamstva ali odgovornosti.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh izven spletnega portala racunalniske-novice.com, ki so dostopne preko hiperpovezav na tem portalu. Vsaka povezava s spletno stranjo tretjih je na razpolago le zaradi preglednosti. Te spletne strani uporabljate na lastno odgovornost.


9. Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega portala, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem portalu, je ponudnik oz. oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Ponudnik se z objavo vsebin na spletnem portalu in z omogočanjem uporabe spletnega portala ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem portalu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika ter za izvoz Računalniških novic preko RSS protokola oz. Javascript jezika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

Računalniške novice je registrirana znamka ponudnika in je varovana v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo. Ponudnik se z objavo te znamke na spletnem portalu in z omogočanjem uporabe spletnega portala ne odpoveduje nobeni od pravic, ki izvirajo iz te znamke. Zloraba ponudnikove znamke lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.


10. PartnerRN sistem

Vsa podjetja, ki sodelujejo s podjetjem Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode v okviru posebnega partnerskega programa PartnerRN in vsi uporabniki ter fizične osebe, ki se nanapajo na takšno sodelovanje (e-kontakti znotraj vizitke podjetja) bodo samodejno prijavljeni na tedenski newsletter (e-novice) "Digitalni marketing" od katerega se lahko uporabniki seveda odjavijo preko odjavne povezave ali navodila znotraj posameznega newsletterja.


11. Politika o upravljanju s piškotki


Povzetek

Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je naročnik ali uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. S to politiko so uporabniki spletene strani www.racunalniske-novice.com obveščeni o temu kateri piškotki se na spletni strani shranjujejo, podatke o upravljavcu in namenu obdelave podatkov. Pozivamo vas, da si politiko v celoti preberete, tako da boste razumeli kateri podatki, ki jih puščate na spletni strani se hranijo in kako so uporabljeni.

Uporabnik spletne strani www.racunalniske-novice.com daje svoje privoljenje, da podjetje Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode:
- shranjuje piškotke, ki so pridobljeni v okviru spletne strani www.racunalniske-novice.com in kateri so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju,
- podatke pridobljene v skladu s tem privoljenjem obdeluje zaradi namenov, ki so določeni v nadaljevanju.


Kaj so piškotki?

Piškotki so tekstovne datoteke, ki vsebujejo manjše količine informacij, ki jih spletnemu brskalniku pošlje spletno mesto. Te podatke pregledovalnik shrani na računalnik in jih pošlje nazaj spletnemu mestu vsakokrat ko spletno mesto obiščete.


Za kaj se piškotki uporabljajo?

Spletno mesto piškotke uporablja za identifikacijo obiskovalcev. Podatki, zbrani s pomočjo piškotkov, pomagajo razumeti obiskovalce spletnega mesta in njihovo krmiljenje po njem. Vsi podatki so anonimni, vendar pa sledijo določenim trendom, kot je tok klikov.


Katere vrste piškotkov uporabljamo?

Piškotke lahko razdelimo v eno od naslednjih kategorij: nujno potrebni piškotki, piškotki za izboljšanje uporabe, piškotki socialnih medijev.

Na spletni strani www.racunalniske-novice.com uporabljamo samo nujno potrebne piškotke, ki so nujni za delovanje spletne strani. Na spletni strani uporabniki ne zbiramo podatkov, ki bi jih uporabnik aktivno izpolnil oz. posredoval.

Piškotki za izboljšanje delovanja spletne strani so namenjeni beleženju zgodovine brskanja in uporabe spletne strani. Ta skupine piškotkov niso namenjena zbiranju osebnih podatkov o uporabnikih. Teh piškotkov ne uporabljamo.

Nekatere spletne strani vsebujejo orodja, ki so povezana s tretjimi socialnimi mediji kot so Facebook, Twitter, Google+. Ta orodja uporabljajo lastne piškotke. Teh piškotkov ne uporabljamo.


Kako dolgo se piškotki hranijo?

Čas hranjenja piškotkov je odvisna od tega ali gre za »sejne« piškotke ali »trajne« piškotke. »Sejni« piškotki ostanejo shranjeni do zaključka posamezne spletne seje. »Trajni« piškotki ostanejo shranjeni do njenega izteka oz. do takrat, ko pride do njihovega izbrisa.


Lastni piškotki in piškotki tretjih

Lastni piškotki so tiste vrste piškotki, ki pripadajo podjetju Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode in jih shranjujemo na lastni opremi. Piškotki tretjih so piškotki, ki jih tretji namestijo na vašem brskalniku prek spletne strani, ki je ne obvladuje podjetje Stromboli, d.o.o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode.


Kako upravljati s piškotki?

V zvezi z uporabo lastnih piškotkov lahko uporabljate spletni brskalnik na način, da omogočite, onemogočite ali brišete piškotke. Za uporabo navedenih funkcionalnosti sledite navodilom spletnega brskalnika, ki ga uporabljate. V primeru, da boste v brskalniku, ki ga uporabljate onemogočili piškotke spletna stran www.racunalniske-novice.com morda ne bo delovala pravilno (za več informacij glej: www.allaboutcookies.org).


Piškotki, ki ji uporablja spletna stran www.racunalniske-novice.com

V spodnji tabeli so navedeni piškotki, ki so najpogosteje uporabljeni na spletni strani www.racunalniske-novice.com. Vsebuje tudi podrobnosti o piškotkih tretjih, ki so nameščeni preko spletne strani www.racunalniske-novice.com. Tabela in podrobnosti z uporabljenimi piškotki bo ob spremembah dopolnjena, zato prosimo, če redno preverjate ali je prišlo do sprememb.

Zadnja posodobitev tabele je na dnu dokumenta.


IME PIŠKOTKASKUPINALASTNI ali PIŠKOTKI TRETJIHTRAJNI ali SEJNI PIŠKOTKINAMEN UPORABE
APISID za izboljšanje delovanja Google Maps sejni Google Maps
CA2078 za izboljšanje delovanja iProm trajni oglasni piškotek
CT za izboljšanje delovanja iProm trajni oglasni piškotek
HSID za izboljšanje delovanja Google Maps sejni Google Maps
NGUserID za izboljšanje delovanja httpool.com trajni oglasni piškotek
NID za izboljšanje delovanja Google Maps trajni Google Maps
OAID za izboljšanje delovanja ads.racunalniske-novice.com trajni OpenX
PREF za izboljšanje delovanja Google Maps trajni Google Maps
SID za izboljšanje delovanja Google Maps sejni Google Maps
UID za izboljšanje delovanja iProm trajni oglasni piškotek
__utma za izboljšanje delovanja Google Analytics (racunalniske-novice.com) trajni Število obiskov
__utma za izboljšanje delovanja Google Analytics (httpool.com) trajni Število obiskov
__utmb za izboljšanje delovanja Google Analytics (racunalniske-novice.com) trajni začetek obiska
__utmc za izboljšanje delovanja Google Analytics (httpool.com) sejni konec obiska
__utmc za izboljšanje delovanja Google Analytics (racunalniske-novice.com) sejni konec obiska
__utmz za izboljšanje delovanja Google Analytics (httpool.com) trajni od kje je uporabnik prišel
__utmz za izboljšanje delovanja Google Analytics (racunalniske-novice.com) trajni od kje je uporabnik prišel
cookieLaw za izboljšanje delovanja lastni trajni prikaz obvestila o piškotkih
d za izboljšanje delovanja nuggad.net trajni oglasni piškotek
drg1 za izboljšanje delovanja lastni trajni uporabnikove nastavitve pogleda
drg2 za izboljšanje delovanja lastni trajni uporabnikove nastavitve pogleda
drg3 za izboljšanje delovanja lastni trajni uporabnikove nastavitve pogleda
engcls za izboljšanje delovanja toboads.com trajni oglasni piškotek
fbm_* za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook prijava
fbsr_* za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook prijava SSL
httpool_nuggad_values za izboljšanje delovanja httpool.com trajni oglasni piškotek
id za izboljšanje delovanja doubleclick.net trajni oglasni piškotek
piano_system_key za izboljšanje delovanja Piano Media trajni Piano Media prijava
piano_unique_key za izboljšanje delovanja Piano Media sejni Piano Media prijava
pianovisitkey za izboljšanje delovanja Piano Media trajni Piano Media obisk
session_id nujno potreben lastni sejni ID seje
vt za izboljšanje delovanja toboads.com trajni oglasni piškotek
GAD za izboljšanje delovanja adocean.pl trajni oglasni piškotek
Gdyn za izboljšanje delovanja gemius.pl trajni oglasni piškotek
OAID za izboljšanje delovanja ads.racunalniske-novice.com trajni oglasni piškotek
datr za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook prijava
fr za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook prijava
locale za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook prijava
lu za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook prijava
vt za izboljšanje delovanja Httpool d.o.o.(AdPlatform) 4 mesece Štetje obiskovalcev in omejevanjeprikazovanja oglasov
engcls za izboljšanje delovanja Httpool d.o.o.(AdPlatform) 1 dan Nadzor za prikazovanje oglasov
uuid2 za izboljšanje delovanja Appnexus 1 mesec Piškotek vsebuje edinstveno naključnoustvarjeno vrednost, ki omogoča platformirazlikovanje brskalnikov in naprav.
sess za izboljšanje delovanja Appnexus Do zaprtjabrskalnika. sess piškotek vsebuje eno ne unikatnovrednost; “1”. Platforma ga uporablja zatestiranje brskalnika, če je ta nastavljen zasprejemanje piškotkov iz Appnexusa.
icu za izboljšanje delovanja Appnexus 1 mesec Icu piškotek se uporablja za izbiro oglasov inomejevanje kolikokrat uporabnik vidiposamezen oglas. Piškotek vsebujeinformacije kot so, kolikokrat je bil oglasprikazan, kako dolgo nazaj je bil oglasprikazan, ali koliko oglasov je bilo prikazanihskupaj.
anj za izboljšanje delovanja Appnexus 1 mesec anj piškotek vsebuje interesne segmente, kiso implementirani s strani strank ali tretjeosebe. Stranke uporabljajo te segmente zaciljano oglaševanje.
token za izboljšanje delovanja Appnexus 1 mesec Piškotki, ki se začnejo s TOKEN, seuporabljajo pri preverjanju uporabnikoveizključitve sprejemanja piškotkov.
acb za izboljšanje delovanja Appnexus 1 mesec Piškotki, ki se začnejo z ACB imajoedinstveno vrednost za določen oglas, in seuporabljajo za ugotavljanje kateri oglaspokazati, in spremljanje ali je bil tak oglasprikazan, za namen poročanja.
test_cookie za izboljšanje delovanja Doubleclick Do zaprtjabrskalnika. Platforma ga uporablja za testiranjebrskalnika, če je ta nastavljen zasprejemanje piškotkov iz Doubleclicka.
id za izboljšanje delovanja Doubleclick 1 mesec Osrednji oglaševalski piškotek na spletnihmestih, ki niso Googlova, se imenuje »id« inje v brskalnikih shranjen pod domenodoubleclick.net.
SID, HSID za izboljšanje delovanja Google.com 1 mesec Varnostne piškotke uporabljamo zapreverjanje pristnosti uporabnikov,preprečevanje goljufive uporabe poverilnicza prijavo in varovanje uporabniškihpodatkov pred nepooblaščenimi tretjimiosebami.
lbcs za izboljšanje delovanja Google.com 1 mesec Postopkovni piškotki se uporabljajo zadelovanje spletnega mesta in zagotavljanjestoritev, ki jih obiskovalec pričakuje, naprimer premikanje po spletnih straneh alidostop do varnih območij spletnega mesta.Spletno mesto ne more pravilno delovati brezteh piškotkov.
PREF, NID,SID za izboljšanje delovanja Google.com 1 mesec Google uporablja piškotke, kot so »PREF«,»NID« in »SID«, za prilagajanje oglasov naGooglovih spletnih mestih, na primer vIskanju Google. Take piškotke na primeruporabljamo, da si zapomnimo vaša nedavnaiskanja, prejšnje interakcije z oglasioglaševalca ali z rezultati iskanja in vašeobiske na spletnem mestu oglaševalca. Tonam pomaga, da vam lahko v Googluprikažemo prilagojene oglase.
as _drt_ za izboljšanje delovanja Google.com 1 mesec Piškotke uporabljamo tudi za oglaševanje, kiga prikazujemo po vsem spletu. Naš osrednjioglaševalski piškotek na spletnih mestih, kiniso Googlova, se imenuje »id« in je vbrskalnikih shranjen pod domenodoubleclick.net. Uporabljamo tudi drugepiškotke z imeni, kot so »as _drt_«, »FLC« in»exchange_uid«.
FLC za izboljšanje delovanja Google.com 1 mesec Piškotke uporabljamo tudi za oglaševanje, kiga prikazujemo po vsem spletu. Naš osrednjioglaševalski piškotek na spletnih mestih, kiniso Googlova, se imenuje »id« in je vbrskalnikih shranjen pod domenodoubleclick.net. Uporabljamo tudi drugepiškotke z imeni, kot so »as _drt_«, »FLC« in»exchange_uid«.
exchange_uid za izboljšanje delovanja Google.com 1 mesec Piškotke uporabljamo tudi za oglaševanje, kiga prikazujemo po vsem spletu. Naš osrednjioglaševalski piškotek na spletnih mestih, kiniso Googlova, se imenuje »id« in je vbrskalnikih shranjen pod domenodoubleclick.net. Uporabljamo tudi drugepiškotke z imeni, kot so »as _drt_«, »FLC« in»exchange_uid«.
__gads za izboljšanje delovanja Doubleclick.net 1 mesec Včasih je lahko piškotek nastavljen nadomeni spletnega mesta, ki ga obiščete. Vprimeru našega izdelka DoubleClick je lahkov domeni spletnega mesta, ki ga obiskujete,nastavljen piškotek »__gads«.
utma, utmb, utmc, utmz za izboljšanje delovanja google.com/analytic 2 leti, 30 minut, seja, 6 mesecev merjenje obiskanosti Google Analytics
nugg_participated za izboljšanje delovanja nuggad.net 1 leto Cookie se dodeli, če uporabnik sodeluje v anketi za vedenjsko ciljanje.
nugg_frequencyCapping za izboljšanje delovanja nuggad.net 9 mesecev Se uporablja za štetje prikazov, ki nam pove kolikokrat je uporabnik videl določen oglas.
d-cookie in dp-cookie za izboljšanje delovanja nuggad.net 26 tednov Se uporabljata za anlizo ciljnih skupin in vsebujeta število zadetkov strani v določenih dotičnih območjih.
ci-cookie za izboljšanje delovanja nuggad.net 26 tednov Se uporablja za shranjevanje informacij, ki nam pove kako pogosto je bil prikazan določen oglas.
lnl za izboljšanje delovanja LiveNetLife International d.o.o. 1 leto Generirani unikatni ID uporabnika in personalizirane nastavitve s podatki o uporabi.
lnlxs za izboljšanje delovanja LiveNetLife International d.o.o. 1 leto Generirani unikatni ID uporabnika in personalizirane nastavitve s podatki o uporabi.

Zadnja sprememba: 03.01.201712. Končne določbe

Ti splošni pogoji so na voljo na spletnem portalu na spletnem naslovu https://www.racunalniske-novice.com/splosni-pogoji/.

Navedeni splošni pogoji se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se uporabniku predlaga, da si jih prebere ob vsakem obisku portala. Vsaka verzija splošnih pogojev je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo splošni pogoji, ki so objavljeni na spletnem portalu v času oddaje naročila.

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Ti splošni pogoji veljajo od 18.10.2017 do preklica oz. objave novih splošnih pogojev.


Copyright © Stromboli d.o.o. Vse pravice pridržane.
V zgornje okence vpišite vaš elektronski naslov, na katerega boste prejeli nadaljna navodila.

Mozilla Firefox

Kliknite na meni Orodja (Tools) in izberite Možnosti (Options)
V zavihku Splošno (Main) v polje Domača stran (Home Page) vpišite naslov rn.si
Kliknite na gumb V redu (OK)

Internet Explorer

Kliknite na meni Orodja (Tools) in izberite Internetne možnosti (Internet Options)
V zavihku Splošno (General) v polje Home Page (Domača stran) vpišite naslov rn.si
Kliknite na gumb V redu (OK)

Chrome

Hkrati pritisnite ALT+F in izberite Možnosti
V zavihku Osnove kliknite na gumb Uporabi trenutno stran
Kliknite na gumb Zapri

Netscape Navigator

Kliknite na meni Tools in izberite Options
V zavihku Main v polje Home Page vpišite naslov rn.si
Kliknite na gumb OK

Opera

Hkrati pritisnite CRTL+F12
Kliknite gumb »Use current«
Kliknite na gumb OK

Safari

Hkrati pritisnite tipki CTRL+","
Izberete zavihek General
Kliknite gumb »Set to current page«

Mozilla Firefox

Hkrati pritisnite tipki CTRL+D
Kliknite na gumb Shrani (Save)

Internet Explorer

Hkrati pritisnite tipki CTRL+D
Kliknite na gumb Dodaj (Add)

Chrome

Hkrati pritisnite tipki CTRL+D
Kliknite na gumb Končano (Finish)

Netscape Navigator

Hkrati pritisnite tipki CTRL+D
Kliknite na gumb OK

Opera

Hkrati pritisnite tipki CTRL+D
Kliknite na gumb OK

Safari

Hkrati pritisnite tipki CTRL+D
Kliknite na gumb OK